ŚRODKI - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

ŚRODKI

O NAS > ZAŁOŻENIA
Szeroki i długofalowy projekt wymaga działań na wielu płaszczyznach od analitycznego, po edukacyjny i informacyjny. Dlatego projekt będzie realizowany poprzez m.in.:

  • Wydawanie miesięcznika UWAGA Bezpieczeństwo , który dotrze zarówno do podmiotów mających dbać o bezpieczeństwo publiczne i obywateli, jak i do indywidualnych czytelników.
  • Wydawanie poradników dedykowanych do określonych grup odbiorców (np. dzieci, seniorzy, osoby podróżujące, itd.).
  • Realizację programów telewizyjnych pokazujących praktyczne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego, lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego.
  • Realizację programów radiowych dotyczących bezpieczeństwa.
  • Programu szkoleń obejmujących przewidywanie, planowanie zachowań, procedur i reakcji w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia adresowane będą zarówno do służb, administracji państwowej i samorządowej, infrastruktury krytycznej, firm, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, administratorów baz danych, czy po prostu obywateli w ramach rozbudowanych programów edukacyjnych (ze szczególnym naciskiem na edukacje dzieci, młodzieży i osób starszych).

Stworzenie platformy internetowej, na której w sposób spójny zostaną połączone obszary bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego. Tak, by w jednym miejscu dostępne były informacje, procedury, przykłady dotyczące bezpieczeństwa począwszy od zachowania się w sytuacjach kryzysowych, i zarządzania ryzykiem, po porady dotyczące podróży, czy ubezpieczeń.  
Prac analitycznych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i wypracowania standardów oraz procedur w skali makro i mikro, w tym propozycje zmian legislacyjnych, gdzie jako strona społeczna będziemy w parlamencie promować określone rozwiązania i przyglądać się pracom Sejmu i Senatu w obszarach związanych z bezpieczeństwem.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego