BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE
Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z występującym zagrożeniami i przygotowanie do działania w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa. Przewidywanie, planowanie i bezpieczne realizowanie zadań.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

1. Bezpiecznie w domu.
1.1. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
1.2. Obcy w twoim domu.
1.3. Dziwne odwiedziny (symulacja).
1.4. Zwiad przestępczy.
1.5. Przestępcy i naciągacze.
2. Bezpieczeństwo w biurze.
2.1. Elementy psychologii pierwszego kontaktu.
2.2. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
2.3. Kradzież (symulacja).
2.4. Agresja bezpośrednia.
2.5. Opcje interwencji.
2.6. Rozmowa z policją (symulacja).
2.7. Procedury policyjne.
2.8. Monitoring.
3. Bezpiecznie w dzielnicy.
3.9. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.  
3.10. Niebezpieczne rejony. Mapa zagrożeń (parki, ulice, lokale, itp.).
3.11. Agresja bezpośrednia.
3.12. Napad na ulicy (symulacja).
3.13. Zakupy.
3.14. Kradzież (symulacja).
3.15. Koperta bezpieczeństwa.
4. Bezpiecznie w samochodzie.
4.1. Identyfikacja zagrożeń.
4.2. Co to znaczy bezpiecznie używać samochód?
4.3. Ocena ryzyka np.: na drodze, parkingu, ulicy, itp.
4.4. Wyposażenie samochodu (co warto mieć ze sobą).
4.5. Mapa niebezpiecznych rejonów.
4.6. Metody napadów na kierowców samochodów (symulacje).
4.7. Trenowanie zapobiegania a w ostateczności obrony, przed kradzieżą
lub napadem (symulacja – różne warianty).
5. Trening samoobrony (Krav Maga)
5.1. Sytuacje niebezpieczne.
5.2. Ocena sytuacji.
5.3. Motywacja.
5.4. Pozycja walki.
5.5. Technika samoobrony.

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa instytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.
Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Grupa docelowa:
Szkolenie dla pracowników terenowych (urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, mieszkańcy).

Program jest własnością Security Direct

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego