BEZPIECZNY MIESZKANIEC - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

BEZPIECZNY MIESZKANIEC

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE
Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z występującym zagrożeniami i przygotowanie do działania w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa. Przewidywanie, planowanie i bezpieczne realizowanie zadań.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

1. Bezpiecznie w domu.
1.1. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
1.2. Obcy w twoim domu.
1.3. Dziwne odwiedziny (symulacja).
1.4. Zwiad przestępczy.
1.5. Przestępcy i naciągacze.
2. Bezpieczeństwo w biurze.
2.1. Elementy psychologii pierwszego kontaktu.
2.2. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
2.3. Kradzież (symulacja).
2.4. Agresja bezpośrednia.
2.5. Opcje interwencji.
2.6. Rozmowa z policją (symulacja).
2.7. Procedury policyjne.
2.8. Monitoring.
3. Bezpiecznie w dzielnicy.
2.9. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.  
2.10. Niebezpieczne rejony. Dzielnicowa mapa zagrożeń
(parki, ulice, lokale, itp.).
2.11. Agresja bezpośrednia.
2.12. Napad na ulicy (symulacja).
2.13. Zakupy.
2.14. Kradzież (symulacja).
2.15. Koperta bezpieczeństwa.
3. Bezpiecznie w samochodzie.
3.1. Identyfikacja zagrożeń.
3.2. Co to znaczy bezpiecznie używać samochód?
3.3. Ocena ryzyka np.: na drodze, parkingu, ulicy, itp.
3.4. Wyposażenie samochodu (co warto mieć ze sobą).
3.5. Mapa niebezpiecznych rejonów.
3.6. Metody napadów na kierowców samochodów (symulacje).
3.7. Trenowanie zapobiegania a w ostateczności obrony, przed kradzieżą lub napadem (symulacja – różne warianty).
4. Trening samoobrony (Krav Maga)
4.1. Sytuacje niebezpieczne.
4.2. Ocena sytuacji.
4.3. Motywacja.
4.4. Pozycja walki.
4.5. Technika samoobrony.

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa instytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.
Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Grupa docelowa:
Szkolenie dla pracowników terenowych (urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, mieszkańcy).

Program jest własnością Security Direct

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego