CHECKLISTY - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

CHECKLISTY

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
TWORZENIE I PRACA Z LISTAMI KONTROLNYMI

Celem projektu jest opracowanie otwartego standardu list kontrolnych umożliwiających sprawne rozwiązywanie wielowarstwowych, złożonych problemów związanych z procedurami szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.

Efektem projektu będzie opcjonalny, prosty i modyfikowalny model procedury tworzenia checklisty, możliwy do zastosowania w różnych warunkach i zgodny ze specyfiką zagrożeń w określonym otoczeniu. Dokumenty będą gotowymi standardami możliwymi do bezpośredniego przetworzenia w większości ośrodków odpowiedzialnych za sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (administracja państwowa i samorządowa, infrastruktura krytyczna, przedsiębiorstwa i firmy).

Forma zajęć – wykłady, ćwiczenia i prace samodzielne.

Grupy – 12 osób w ramach wykładów z podziałem na dwa zespołypo 6 osób w ramach ćwiczeń i realizacji konkretnych tematów.

Projekt zostanie zakończony specjalistycznym testem przeprowadzonym przez stowarzyszenie Security Direct, po którym studenci otrzymają (lub nie – w zależności od wyników) właściwy certyfikat potwierdzający umiejętności:

  • Praktycznego wykorzystania i modyfikacji opracowanych standardów.
  • Analizy warunków i specyfiki potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
  • Wyodrębnienia punktów kontrolnych w procedurach.
  • Syntezy ciągów opisanych zjawisk.
  • Opisania punktów krytycznych dla skuteczności i konsekwencji podejmowanych działań.
  • Uproszczenia i uprzystępnienia listy kontrolnej.
  • Umiejętności radykalnej weryfikacji projektu.
 
 Program jest własnością Security Direct
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego