CYBER BEZPIECZEŃSTWO - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

CYBER BEZPIECZEŃSTWO

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
CYBERBEZPIECZEŃSTWO Z ELEMENTAMI AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA SIECI  

Celem projektu jest przekazanie umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących w sieci i opracowanie standardowych list kontrolnych umożliwiających identyfikację potencjalnych zagrożeń.

Efektem projektu będzie zdefiniowanie standardowych, prostych
w użyciu checklist umożliwiających sprawną weryfikację poziomu bezpieczeństwa komputerów i sieci, oraz opracowanie podstawowych narzędzi w formie materiałów elektronicznych i papierowych pozwalających samodzielnie przechodzić powtarzalne procedury sprawdzające.
Dokumenty będą gotowymi standardami możliwymi do bezpośredniego zastosowania w większości ośrodków odpowiedzialnych za sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (administracja państwowa i samorządowa, infrastruktura krytyczna, przedsiębiorstwa i firmy). Materiały zostaną dostosowane do upowszechnienia (szkoły, ośrodki lokalne, mieszkańcy itd.).

Forma zajęć – wykłady, ćwiczenia i prace samodzielne.

Grupy – 12 osób w ramach wykładów z podziałem na dwa zespoły po 6 osób w ramach ćwiczeń i realizacji konkretnych tematów.

Projekt zostanie zakończony specjalistycznym testem przeprowadzonym przez stowarzyszenie Security Direct, po którym studenci otrzymają (lub nie – w zależności od wyników) właściwy certyfikat potwierdzający umiejętności:

  • Praktycznego wykorzystania i modyfikacji opracowanych standardów.
  • Rozumienia istoty i sposobu funkcjonowania sieci.
  • Rozumienia istoty funkcjonowania społeczności sieciowych.
  • Bezpiecznej komunikacji w sieci.
  • Monitoringu treści i źródeł w sieci.
  • Rozumienia zjawisk manipulacji, fałszerstw i oszustw w sieci.
  • Rozumienia zjawisk o charakterze propagandowym.
  • Odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci.
 
Program jest własnością Security Direct
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego