INTERWENCJE - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

INTERWENCJE

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI
Szkolenie utrwalające dla licencjonowanych pracowników ochrony

TEMATY SZKOLENIA:

1. Pady i przewroty sytuacyjne w czasie interwencji.
2. Postawy i poruszanie się podczas interwencji.
3. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka oraz sposoby ich aktywacji przez uciski, uderzenia i kopnięcia.
4. Techniki obezwładniania osób.
5. Chwyty transportowe i techniki prowadzenia.
6. Techniki zakładania kajdanek i sprawdzania osób.
7. Posługiwanie się pałką wielofunkcyjną – tonfą podczas in­terwencji.
8. Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń.
9. Obrona przed uderzeniami i kopnięciami.
10. Obrona przed atakami z użyciem niebezpiecznych narzędzi.
11. Techniki usuwania osób z pojazdu.
12. Współdziałanie pracowników ochrony podczas legitymowania, ujęcia i konwojowania osób.

Na realizację zawartych w programie tematów przeznaczono 16 godzin.
Program został tak zbudowany, aby w logiczny sposób połączyć techniki interwencji z technikami samoobrony, a samoobronę wzmocnić umiejętnościami użycia środków przymusu bezpośredniego.

Czas jednostek treningowych dla jednej grupy: trening  –  8 x 2 godziny.

Program jest własnością Security Direct
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego