INTERNETOWA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

INTERNETOWA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA

IPB SD
Celem zbudowania Internetowej Platformy Bezpieczeństwa jest stworzenie w sieci miejsca, w którym odbiorca uzyska dostęp do informacji, porad, analiz i materiałów dotyczących bezpieczeństwa w jego różnych aspektach.  
Docelowo Platforma będzie agregować treści wytworzone przez publiczne i niepubliczne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także pośrednio związanymi z bezpieczeństwem (m.in.: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, MSZ, Centra Zarządzania Kryzysowego, ubezpieczyciele, ZUS, IMiGW) Content Platformie zapewniać będą również eksperci i dziennikarze związani ze stowarzyszeniem Security Direct.

Internetowa Platforma Bezpieczeństwa ma także wspierać jeden z głównych celów stowarzyszenia Security Direct: edukację obywateli oraz uświadamianie służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, że tylko w sytuacji, kiedy obywatele będą świadomi jak działają mechanizmy struktur bezpieczeństwa publicznego, w jaki sposób przewidywać i reagować na zagrożenia, a także na co i od kogo mogą liczyć na wsparcie, system bezpieczeństwa będzie działał prawidłowo i skutecznie.

Bez interakcji obywatel – struktura, nie da się efektywnie wykorzystać potencjału bezpieczeństwa, tak po stronie obywateli, jak i dedykowanych służb.Dlatego odbiorca znajdzie na Platformie informacje dotyczące struktury bezpieczeństwa publicznego w Polsce, cele i kompetencje służb składających się na tę strukturę, informacje czego oczekiwać od określonych służb oraz jak do nich dotrzeć, a także dane teleadresowe osób i organów (np. centra zarządzania kryzysowego) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w skali kraju i w skali lokalnej.
Platforma dostarczy wiedzę i informacje przydatne w różnych sytuacjach, w których użytkownik  znalazł się, lub może się znaleźć, lub które powinien przewidywać.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego