KOMUNIKACJA KRYZYSOWA - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Warsztat doskonalący umiejętności zarządzania sytuacją kryzysową

CELE SZKOLENIA:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
 • Psychologicznych mechanizmów procesu komunikacji z ludźmi oraz reagowania na sytuację kryzysową.
 • Optymalnych metod komunikowania istotnych zdarzeń i decyzji w kryzysie.
 • Konkretnych narzędzi komunikacyjnych do zastosowania w sytuacji kryzysowej.
 • Zasad postępowania w kryzysie.
 • Mechanizmów rządzących kontaktem z mediami oraz informacją w mediach
Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
 • Podejmowania skutecznych działań komunikacyjnych w trudnej sytuacji.
 • Efektywnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej.
 • Skutecznej współpracy z mediami.
 • Zastosowania w praktyce narzędzi kontaktu z mediami i otoczeniem społecznym.
 • Sposobów unikania błędów komunikacyjnych.
Wykształcenie i utrwalenie postaw:
 • Odpowiedzialnego i dojrzałego sposobu komunikowania się z otoczeniem.
 • Gotowości do uzupełniania wiedzy w zakresie doskonalenia umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji kryzysowej.
 • Świadomości własnych ograniczeń.
 • Świadomości swoich mocnych stron w komunikacji.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota kryzysu.
1.1. Zdefiniowanie pojęcia kryzysu.
1.2. Zdefiniowanie sytuacji kryzysowych.
1.3. Typy sytuacji kryzysowych.
1.4. Sytuacja kryzysowa – problem i wyzwanie.
1.5. Ocena skali kryzysu.

2. Fazy kryzysu – podejmowanie kroków zaradczych w różnych fazach kryzysu.

3. Komunikacja w sytuacji kryzysowej
3.1. Kanony komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
3.2. Cele informacji kryzysowej.
3.3. Jak zapewnić koordynację, spójność i wiarygodność informacji?
3.4. Wyznaczenie osób pierwszego kontaktu medialnego.
3.5. Procedury w komunikacji.

4. Rodzaje strategii komunikacyjnych w sytuacji kryzysowej
4.1. Działania wewnątrz-organizacyjne.
4.2. Działania ukierunkowane na otoczenie organizacji.
4.3. Dopasowanie komunikacji medialnej do sytuacji.

5. Znaczenie media relations dla komunikacji w czasie kryzysu
– różne typy kontaktów z mediami, w zależności od specyfiki kryzysu.

6. Komunikacja z mediami – jak sobie radzić w trudnej sytuacji?
6.1. Monitoring kontaktu z mediami
6.2. Strategia postępowania z informacją – które informacje chcemy przekazać i dlaczego?
6.3. Organizacja kontaktów z dziennikarzami/mediami
6.4. Skuteczne reagowanie na różnego rodzaju informacje
6.5. Taktyka przeczekania i ignorowania
6.6. Kontrola publikacji
6.7. Tworzenie wizerunku
6.8. Co wolno a czego nie wolno mówić?

7. Podstawowe narzędzia komunikowania się z mediami
w kryzysie.
7.1. Zorganizowanie briefingu lub konferencji prasowej.
7.2. Udzielanie wywiadów.
7.3. Dobór miejsca oraz osób udzielających informacji.
7.4. Materiały informacyjne dla mediów.

  Metody i narzędzia stosowane podczas zajęć:
 • Mini – wykłady.
 • Praca z kamerą.
 • Ćwiczenia.
 • Dyskusje moderowane przez trenera.
 • Praca indywidualna, w parach i grupach.
 • Obserwacja, feedback.

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY – prowadzone jest INTERAKTYWNYMI metodami, z dużą ilością case’ów, ćwiczeń, symulacji i przykładów z życia.

Mini – wykłady ze strony trenera są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac samych uczestników. Wiedza merytoryczna uczestników jest  od razu weryfikowana i wcielana w życie podczas licznych ćwiczeń i symulacji sytuacji realnych.

Metodą nauczania jaką stosujemy jest  metoda Activity Based Learning – uczenie w oparciu o aktywność podczas wszystkich zajęć. Jest to metoda powszechnie uznawana za najbardziej odpowiednią dla szkoleń w zakresie umiejętności praktycznych.

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik (skrypt), w którym zawarta jest wiedza merytoryczna rozbudowana o przykłady i możliwości zastosowania w różnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego.

Adresaci: osoby odpowiedzialne za prowadzenie jednostek administracji publicznej i użyteczności publicznej, osoby odpowiedzialne za kontakt otoczeniem zewnętrznym organizacji.

Program jest własnością Security Direct


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego