KRYZYS SYMULACJA - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

KRYZYS SYMULACJA

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
SYMULACJA
Warsztat doskonalący umiejętności zarządzania kryzysem

Uczestnicy
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
FORMA SZKOLENIA: symulacja kryzysu, miniwykłady, ćwiczenia połączone z analizą własnych reakcji i zachowań w oparciu o video-rejestrację zdarzeń.
Symulacja rzeczywistej sytuacji stresowej – uczestnictwo w niej
a następnie szczegółowa analiza emocji i zachowań pozwala na lepsze poznanie swoich reakcji na trudną sytuację kryzysu, reakcji kolegów, głębszą integrację osób odpowiedzialnych w firmie za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych a także na lepsze poradzenie sobie z takimi sytuacjami w przyszłości.

CELE SZKOLENIA:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
 • Zachowań i działań w sytuacjach kryzysowych
 • Zasad komunikacji interpersonalnej w kontakcie z ludźmi znajdującymi w stanie stresu
 • Stylów ludzkich zachowań, ich identyfikacji oraz dobierania odpowiedniego modelu komunikacji
 • Sposobów celowego i skutecznego podejmowania decyzji
 • Wiedzy na temat nieprzewidywalności zachowań i działań w sytuacji kryzysowej i sposobów radzenia sobie z nimi
Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
 • Zarządzania własnymi emocjami i stresem w trudnej sytuacji
 • Podejmowania skutecznych decyzji
 • Lepszego komunikowania się z otoczeniem i zarządzania ludźmi w kryzysie
 • Stosowania technik asertywnego zachowania
 • Radzenia sobie z paniką wśród załogi
 • Wyboru i stosowania skutecznych technik przekonywania i motywowania ludzi
 • Utrzymania wysokiej samooceny i bycia liderem w trudnej sytuacji
 • Zapobiegania eskalacji reakcji stresowej
Wykształcenie i utrwalenie postaw:
 • Kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych
 • Motywacji wewnętrznej do zarządzania sytuacją kryzysową
 • Traktowania kryzysu jako wyzwania
 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności liderskich
 • Budowania nowych nawyków postępowania w sytuacjach awaryjnych
 • Aktywnego rozwijania kompetencji skutecznego radzenia sobie z kryzysem
Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik powinien:
  • Rozpoznać trafnie swoje reakcje emocjonalne na silny stres i umieć nimi zarządzać
  • Umieć poradzić sobie z lękiem, strachem, niepewnością
  • Lepiej zarządzać ludźmi podczas kryzysowych sytuacji
  • Szybciej podejmować skuteczne decyzje
  • Umieć zapewnić sobie wsparcie kolegów i współpracowników
  • Lepiej komunikować się z zespołem oraz otoczeniem zewnętrznym
  • Być pewniejszym siebie w działaniu, bardziej asertywnym i świadomym

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Moduł I – Sytuacje Kryzysowe
 • Moduł zawiera wstęp do tematu: Sytuacje kryzysowe, czym są
  i jak je rozpoznać. Ma na celu przekazać istotne informacje dotyczące sytuacji kryzysowej oraz zachowań ludzi w trudnej sytuacji.

1.1. Czym są sytuacje kryzysowe? Definicje kryzysu i sytuacji kryzysowej.
1.2. Kryzysy wewnętrzne, zewnętrzne, nawarstwienia i kumulacje zdarzeń.
1.3. Fazy sytuacji kryzysowych od analizy i przeciwdziałania, do usuwania skutków.
1.4. Pojęcie kultury bezpieczeństwa.
1.5. Bezpieczeństwo jako proces.
1.6. Psychologia stresu.  Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.
1.7. Jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowej.  

2. Moduł  II -  Mocne uderzenie  
 • Moduł ten zawiera rzeczywistą sytuację stresową. Uczestnicy poddani są mocnemu    uderzeniu, nieoczekiwanym zwrotom akcji oraz realnemu stresowi. Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w stan, w jakim mogą się znaleźć w sytuacji kryzysowej.
 • Cała „ akcja” jest nagrywana, obserwowana a następnie bardzo precyzyjnie omówiona,  ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychologicznych.
2.1. Symulacja realnej sytuacji stresowej i jej rejestracja video.
2.2. Wstępna analiza symulacji.

3. Moduł III - Po uderzeniu
 • Podsumowanie dnia pierwszego. W tym module na podstawie zrealizowanej symulacji i doświadczeń z życia pokazujemy, jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowych (na przykładzie zachowań uczestników). Pokazujemy mechanizmy psychologiczne podejmowania działań w trudnych warunkach.
3.1. Style zachowań – czego mogę się spodziewać od siebie i  swoich ludzi ?
3.2. Zachowania i podejmowanie działań w stresie.
3.3. Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

4. Moduł IV -  Jak tworzyć zgrany zespół aby wspólnie przezwyciężyć kryzys ?
 • Cały dzień oparty jest na ćwiczeniach budujących jedność i lepszą współpracę zespołu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom uczestnicy zdobywają do siebie zaufanie i wiedzą, że mogą na sobie polegać w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczeń poruszane są tematy:
4.1. Emocje - Działania w afekcie – jak rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?
4.2. Dlaczego plan kryzysowy nie działa? Budowanie skutecznej postawy pracowników, która sprawdza się w sytuacji kryzysowej.
4.3. Pułapki podejmowania decyzji w sytuacji krytycznej.
4.4. Wewnętrzna komunikacja kryzysowa i zarządzanie informacją.
4.5. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – „Ja wiem, że on wie, on wie, że ja wiem. Ja wiem, że on wie, że ja wiem” – czyli jak ułatwić komunikację.
4.6. Proces podejmowania decyzji i jego uwarunkowania
4.7. Zarządzanie informacją.
4.8. Analizy ryzyka w sytuacji kryzysowej.
4.9. Zespół i jego członkowie w sytuacji kryzysowej – problem odpowiedzialności, ról podejmowanych przez poszczególnych członków  zespołu, synergia działań zespołowych.
4.10. Racjonalny model zarządzania kryzysowego z elementami nieracjonalnych zmiennych.

5. Moduł V - Podsumowanie
5.1. Wnioski
5.2. Podsumowanie całego szkolenia.
5.3. Rozdanie certyfikatów.

Szkolenie obejmuje następujące elementy:
 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • opracowanie programu szkolenia,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • realizację programu przez ekipę trenerską,
 • ocenę jakości szkolenia (ankieta poszkoleniowa).


Program jest własnością Security Direct

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego