MONITORING - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

MONITORING

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
PROBLEMATYKA MONITORINGU W OBIEKTACH PUBLICZNYCH
Szkolenie

CELE SZKOLENIA:

1. Przekazanie wiedzy pozwalającej tak zaprojektować system monitoringu, by stał się od rzeczywistym narzędziem wspierającym bezpieczeństwo osób i obiektu.
2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na to, by w dialogu z dostawcami rozwiązań monitoringowych zamawiający mógł sformułować i zrealizować stawiane cele.
3. Przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem i korzystaniem z monitoringu, w szczególności zasad prawnych jakie w obszarze monitoringu regulują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych i wynikających z tych przepisów prowadzenia, zapisu i przetwarzania danych uzyskanych z monitoringu.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

1. Jak się przygotować do instalacji monitoringu?
1.1. Określenie priorytetów:
1.1.1. plan obiektu,
1.1.2. identyfikacja potencjalnych zagrożeń,
1.1.3. miejsca podlegające szczególnej ochronie,
1.1.4. wewnątrz/zewnątrz,
1.1.5. dzień/noc/cała doba,
1.2. monitoring bezpośredni,
1.3. rejestracja.

2. Instalacja monitoringu (co powinien zawierać SIWZ).
2.1. Jak po określeniu priorytetów dostosować do nich sprzęt i technologie?
2.2. Parametry jakie należy wpisać w SIWZ (kamery, sieć, podgląd, rejestrowanie i przechowywanie danych).

3. Zagadnienia prawne związane z monitoringiem.
3.1. Proces przetwarzania danych osobowych według ustawy o ochronie danych osobowych.
3.2. Administrator danych i  jego odpowiedzialność za przestrzeganie ustawy o ochronie danych.
3.3. Zasady nagrywania, przechowywania i przetwarzanych danych.
3.4. Czas przechowywania danych.
3.5. Prawo do udostępniania (na czyj wniosek) nagrań z monitoringu; komu można lub należy je udostępnić.
3.6. Wartość procesowa nagrań z monitoringu.
3.7. Odpowiedzialność zewnętrznych podmiotów np. firmy realizującej monitoring dla danej jednostki.

Grupa docelowa:

Dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek publicznych posiadających lub zamierzających wprowadzić monitoring.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenerów mających praktyczną i ekspercką wiedzę począwszy od projektowania, instalowania i eksploatacji monitoringu, po zagadnienia prawne, których poznanie jest niezbędne by zgodnie z prawem i efektywnie wykorzystać monitoring jako narzędzie zwiększania bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej.

Program jest własnością Security Direct
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego