OBIEKTY PRZEMYSŁOWE - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
PROCEDURY OCHRONY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

TEMATY SZKOLENIA:

1. Blok ogólny:
  • prawne aspekty ochrony obiektów przemysłowych,
  • klasyfikacja i opis zagrożeń występujących w obiektach przemysłowych.
2. Blok tematyczny:
  • opis i omówienie standardowych posterunków w obiektach przemysłowych,
  • obowiązki pracownika ochrony,
  • standardowe procedury i procedury awaryjne obowiązujące w obiektach przemysłowych,
  • standardowa dokumentacja obiektowa,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom: interwencja, napad z bronią, włamanie, kradzież mienia, pożar, zgłoszenie o ładunku wybuchowym, ewakuacja,
  • procedury ruchu osobowego i materiałowego w obiekcie.
3. Symulacja wybranej sytuacji kryzysowej.

Czas szkoleniowy dla jednej grupy:
  • teoria –  7 godzin,
  • praktyka – 1 godzina.

Program jest własnością Security Direct

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego