PIERWSZA POMOC - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

PIERWSZA POMOC

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
(kurs podstawowy)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości z odbytych uprzednio szkoleń, oraz połączyć wiedzę z techniką i taktyką działania podczas realizacji zadań służbowych.

Podczas realizacji zadania przez grupę taktyczną jeden z członków grupy został ranny! Kiedyś nie poświęcano wiele uwagi temu elementowi szkolenia – dziś prawdopodobieństwo, że taka sytuacja nas spotka, jest ogromne. Element ćwiczeń medycznych staje się kluczowy w szkoleniu taktycznym wszystkich formacji mundurowych, poczynając od wojska, policji, straży miejskiej, na pracownikach ochrony kończąc.

Program szkolenia skierowany jest do osób narażonych, podczas pracy lub wykonywanych zadań, na zagrożenie utraty zdrowia lub życia. Podczas realistycznego treningu nastawionego na działania praktyczne uczestnicy szkolenia nauczą się udzielać pomocy osobie poszkodowanej i zabezpieczać taktycznie te działania.

Znajomość zakresu swoich obowiązków na miejscu zdarzenia umożliwia właściwe udzielenie pomocy poszkodowanemu skracając  jednocześnie czas ewakuacji i transportu w bezpieczne miejsce.

Program kładzie nacisk nie tylko na zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy, ale także porusza kwestie planowania, organizacji i przebiegu akcji ratunkowej.

Ilość osób w grupie: 10
Czas trwania: 20 godzin (dwa dni)

Tematy poruszone podczas szkolenia:
  • Kinematyka urazu ,bezpieczeństwo i ocena miejsca zdarzenia.
  • Stany zagrożenia życia, niewydolność oddechowa, zatrzymanie krążenia, krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
  • Zastosowanie AED.
  • Zaopatrywanie ran (kłute, szarpane, postrzałowe, amputacje).
  • Urazy kręgosłupa.
  • Podstawowe techniki ewakuacji rannego.
  • Torba pierwszej pomocy i apteczki.

Kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu wraz z certyfikatem EFR (emergency first response).
Kurs jest prowadzony zgodnie z wytycznymi EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI.

Program jest własnością Security Direct
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego