ELEMENTY PROGRAMU DZIECKO – RODZINA – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

ELEMENTY PROGRAMU DZIECKO – RODZINA – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO

SZKOLENIA > EDUKACJA
1. Komunikacja z rodziną, otoczeniem i służbami.
2. Interwencja policji.
2.1. Cele działania i przebieg akcji.
2.2. Reakcje otoczenia.
2.3. Zachowania bierne i współpraca.
3. Współpraca z policją, strażą pożarną i służbami ratowniczymi.
4. Bezpieczna jazda i bezpieczna droga.
5. Wypadki komunikacyjne.
6. Katastrofy naturalne, powodzie i zalania, wiatr, osunięcia gruntów.
7. Katastrofy budowlane, katastrofy przemysłowe, pożary.
8. Procedury służbowe.
9. Zachowania wobec broni (legalnej – nielegalnej, bierne – czynne).
10. Zagrożenie życia w środowisku naturalnym, przetrwanie.
11. Miasto, ulica – zagrożenia.
12. Kradzież, rabunek, włamanie.
13. Przemoc w szkole.
14. Patologia rodziny.
15. Alkoholizm, choroby, choroby psychiczne, kalectwo, śmierć.
16. Pedofilia.
17. Stres w zagrożeniu, stres w akcji.
18. Reakcja na atak i samoobrona (samoobrona kobiet, dzieci).
19. Taktyka przetrwania w stresie (porwania, uwięzienia, zakładnicy).
20. Negocjacje.
21. Psychologia strachu.
22. Zbieranie informacji o sytuacji i otoczeniu.
23. Prawne aspekty przemocy i obrony.
24. Organizacje pomocowe.
25. Ubezpieczenia.
26. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa (internet, telefony, foto/video, elektronika).
27. Pierwsza pomoc.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego