TV - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

TV

O NAS > ZAŁOŻENIA
Telewizja, mimo rosnącej roli internetu, jest nadal głównym medium umożliwiającym dotarcie do szerokiego grona odbiorców z bardzo różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. Programy telewizyjne stowarzyszenia będą realizowane generalnie w dwóch kategoriach:

 • Programy dla widzów dorosłych
Programy będą miały charakter filmów – fabularyzowanych dokumentów. Dzięki temu będą narzędziem dynamicznej, fabularyzowanej edukacji. Ich fabuła będzie opowiadać o potencjalnych zagrożeniach, zdarzeniach
i sposobach radzenia sobie z nimi. Dzięki temu widz w sposób prosty uzyska wiedzę, jak przewidywać zagrożenia, jak  zachowywać
sięw określonych sytuacjach, jak minimalizować niebezpieczeństwo i jak radzić sobie z odległymi skutkami zdarzeń aż do przywrócenia stanu wyjściowego.  
Tematyka programów będzie obejmować szereg zagadnień i sytuacji, w których człowiek może się znaleźć, np.:  
 • Zagrożenia i zachowania na ulicy i w przestrzeni miejskiej
 • Ruch drogowy
 • Zachowanie w tłumie
 • Procedury interwencji
 • Broń

 • Programy dla dzieci
Programy będą miały charakter filmów animowanych, tak by w przystępny, interesujący i przyjazny dzieciom sposób dotrzeć do nich z przekazem dydaktycznym obejmującym istotne, z punktu widzenia najmłodszych, zagadnienia bezpieczeństwa (od ich wskazania, poprzez sposób zachowania, po reakcję w przypadku niebezpieczeństwa), np.:
 • Droga z domu do szkoły
 • Kontakt z psem
 • Zachowanie w przypadku zagubienia
 • Relacje z nieznanymi osobami dorosłymi
 • Zachowania w grupie rówieśniczej i ze starszymi dziećmi
 • Sam w domu
 • Zagrożenia w domu
 • Zachowania w internecie

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego