WYDAWNICTWA - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

WYDAWNICTWA

O NAS > ZAŁOŻENIA
  • Wydawnictwa nieperiodyczne Security Direct
Wydawnictwa Security Direct stanowią kolejny kanał edukacyjny i informacyjny w działaniach stowarzyszenia.

  • Wydawnictwa tematyczne
Wydawnictwa dotyczące precyzyjnie określonego tematycznie obszaru bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwo cyfrowe, bezpieczeństwo finansowe) i powiązanych z tym obszarem innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem (wzajemne relacje i synergie różnych, często tylko z pozoru odległych od siebie warstw).  

  • Wydania specjalne
Wydania tematyczne związane z wyjątkowymi procesami i sytuacjami. Celem takich wydawnictw będzie dostarczenie rzetelnych informacji, analiz i opinii dotyczących wyjątkowych procesów i sytuacji, w tym także zmian legislacyjnych mających wpływ na różne obszary bezpieczeństwa obywateli, instytucji i organizacji komercyjnych.

  • Poradniki
Wydawnictwa mające na celu dostarczenie praktycznej wiedzy osobom, instytucjom i organizacjom w obszarze bezpieczeństwa. Zapewnienie treści, które krok po kroku pokażą, jak w określonym obszarze tworzyć procedury bezpieczeństwa i Plany Ciągłości Działania, według jakich standardów postępować, jakie osoby lub zespoły powoływać, jak dzielić kompetencje i odpowiedzialność, itd. Pozwoli to osobom podejmującym decyzje strategiczne o rozwoju, a także osobom odpowiedzialnym w szczególności za bezpieczeństwo w danej instytucji czy organizacji stworzyć właściwe standardy bezpieczeństwa i stworzyć sprawne struktury mające za zadanie tego bezpieczeństwa strzec.
Poradniki w różnej formie (także jako broszury) będą przygotowane dla zwykłego odbiorcy. Ich celem będzie pokazanie jak ma się zachować, jak przewidywać zagrożenia i jak na nie reagować.
Kolejną grupą odbiorców poradników są edukatorzy – osoby szkolące inne osoby z zakresu bezpieczeństwa. Poradniki dla nich będą obejmować wystandaryzowane materiały szkoleniowe, które umożliwią ich działalność i będą wspierać te osoby, które przez edukatorów zostaną przeszkolone.

  • Poradniki dla dzieci  
Wydawnictwa, które wykorzystując elementy graficzne (np. kolorowanki) w przystępny i intuicyjny sposób pozwolą dzieciom przyswoić wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, sposobu zachowania i reakcji na sytuację niebezpieczne.

  • Raporty
Wydawnictwa prezentujące zagregowaną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, pokazującą procesy zmian, tendencje oraz badania opinii dotyczące bezpieczeństwa, wyniki audytów bezpieczeństwa prowadzonych przez stowarzyszenie, tak by w sposób kompleksowy pokazać trendy, potencjalne zagrożenia oraz zamiany w różnych aspektach.  


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego