ZACHOWANIE W ZAGROŻENIU - SecurityDirect

Przejdź do treści

Menu główne:

ZACHOWANIE W ZAGROŻENIU

SZKOLENIA > SŁUŻBY I SPOŁECZEŃSTWO
ZACHOWANIE PRACOWNIKÓW W SYTUACJI ZAGROŻENIA BOMBOWEGO I NAPADU
Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

Założenia:
 • Grupa uczestników szkolenia realizuje podobne zadania w pracy.
 • Szkolenia będą realizowane w miejscu pracy.

Zobowiązania Security Direct:
 • opracowanie harmonogramu szkoleń,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich w odpowiedniej liczbie uczestnikom szkolenia oraz dostarczenie jednego kompletu do Zleceniodawcy,
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia,
 • wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
 • opracowanie i przekazanie do Zleceniodawcy raportu końcowego podsumowującego ocenę jakości realizacji szkolenia.

Zobowiązania Zleceniodawcy:
 • udostępnienie sal,
 • rekrutacja uczestników szkolenia,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia.

PLAN SZKOLENIA

1. Procedury antybombowe (prezentacja, pokaz):
 • 1.1. Zagrożenia związane z możliwością podłożenia ładunku wybuchowego,
 • 1.2. Sposoby otrzymywania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 • 1.3. Zasady postępowania w przypadku telefonicznej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 • 1.4. Sprawdzenie obiektu,
 • 1.5. Postępowanie po zlokalizowaniu podejrzanego przedmiotu,
 • 1.6. Zasady przeprowadzenia ewakuacji,
 • 1.7. Zasady kontroli przesyłek i postępowania z podejrzanymi przesyłkami,
 • 1.8. Procedury kontrolne, prewencja.
2. Szkolenie antynapadowe (prezentacja + symulacja):
 • 2.1. Omówienie aktualnej sytuacji zagrożeń banków przestępczością kryminalną,
 • 2.2. Czynniki powodujące wzrost lub zmniejszenie prawdopodobieństwa napadu,
 • 2.3. Metody działania sprawców,
 • 2.4. Prewencja – procedury bezpieczeństwa,
 • 2.5. Zasady postępowania w trakcie napadu,
 • 2.6. Zasady postępowania po napadzie,
 • 2.7. Zasady tworzenia portretu pamięciowego,
 • 2.8. Symulacja napadu,
 • 2.9. Omówienie reakcji emocjonalnych osób uczestniczących w symulacji,
 • 2.10. Psychologiczne konsekwencje uczestniczenia w napadzie,
 • 2.11. Ćwiczenie praktyczne – opis sprawcy.
3. Podsumowanie szkolenia.
4. Metody szkoleniowe:
 • 4.1. Prezentacja multimedialna + wykład,
 • 4.2. Zapoznanie z przykładowymi ładunkami wybuchowymi (atrapy),
 • 4.3. Symulacja napadu z użyciem broni strzelającej amunicją hukową,
 • 4.4. Ćwiczenie praktyczne – tworzenie opisu pamięciowego.
5. Pomoce dydaktyczne:
 • 5.1. Komputer + projektor multimedialny,
 • 5.2. Atrapy ładunków wybuchowych,
 • 5.3. Broń strzelająca amunicją hukową.

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwainstytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Program jest własnością Security Direct

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego